Deň otvorených dverí hasičov a polície v Malackách na Továrenskej ulici č.1

  • Vytlačiť

To najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasičov je jeho charakter a odvaha. Svoj život obetoval preto, aby zachránil ďalších 40 spoločníkov - vojakov, ktorí sa stali kresťanmi. Jeho odvahu, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov a záchranárov. zdroj

Ľudia nevedia, aká životná okolnosť (situácia) ich môže neočakávane negatívne prekvapiť, a zrazu, zo sekundy na sekundu potrebujú pozitívnu intervenciu (zásah, pomoc) polície, hasičov či záchranárov. To, že občania pasívne pozerajú Televízne noviny, takým spôsobom nepreukážu spolupatričnosť policajtom, hasičom či záchranárom. Deň otvorených dverí hasičov a polície v Malackách bol príležitosťou ako prejaviť úctu, vďaku a pozornosť osobnostiam, ktoré si vybrali život ohrozujúce povolania.
Videli sme ukážku zásahu policajných psov: psy boli veľmi poslušné a predvádzať povely (sadni, ľahni, poď, stoj) nebolo žiadnou ťažkou úlohou, aj napriek veľkej horúčave. To nebolo všetko, ukázali ešte aktivitu plného nasadenia v útoku na páchateľa, to znamená zneškodnenie nepriateľa prostredníctvom dvoch psov. Ďalšou skúškou, ktorú vedeli bravúrne zvládnuť, bola streľba z pištole. Výstrel ich nevyviedol z miery a vedeli zareagovať tak, ako sa na túto situáciu nacvičili.
Polícia z Petržalky sa prišla prezentovať s dvomi koníkmi. Preskakovali cez oheň s veľkou eleganciou, bandasky neboli prekážkou, aby sa policajné kone dostali tam, kam potrebujú. Mávanie červenou či zelenou vlajkou im nedokáže zabrániť, aby sa nevedeli koncentrovať na pokyny policajného jazdca, ktorý sedí na nich. Špeciálne trénované kone sa nesplašia ani pri nepríjemných zvukových efektoch (rapkáč, bubnovanie, streľba z pištole, činely), boli úplne pokojné. Ďalšou skúškou ich odolnosti a rozvahy bol priamy útok ( hádzanie) tenisových loptičiek do nich – kone pokojne stáli, akoby nič. Medzi koňom a jazdcom bola veľká vzájomná dôvera a súhra. Samozrejme udieranie zatepľovacou trubkou si nemohli nechať a vytlačili agresora (útočníka) do dostatočnej vzdialenosti, aby mu zabránili pokračovať. Odmena za výborný výkon bolo chutné jabĺčko.
Neodmysliteľnou súčasťou programu boli rôzne hasičské motorové vozidlá. Dostali sme príležitosť odfotiť sa pri nich aj v nich. Sadnúť si do hasičského auta využila Kamilka s Heňom a Peťo s Vladkom. Potom sme si urobili kolektívne foto. Za účasť sme boli obdarovaní sladkosťou a omaľovankou s hasičskou tematikou. Všetko bolo perfektné vrátane počasia.

Paťka Bučková
Kamilka Sestrienková