Novoročné posedenie

  • Vytlačiť

V práci sme sa stretli prvýkrát v novom roku siedmeho januára. Do práce som sa po všetkých tých sviatkoch tešila. Všetci sme sa zvítali, prichystali sme do rehabky projektor a stoličky. Najprv nám pani riaditeľka vysvetlila hru, ktorú sme mali hrať.

Bola to pohybová a veľmi zábavná hra, dobre sme sa pobavili. Po hre sme dostávali vianočné, vlastne novoročné darčeky. Išli sme abecedne. Prvý dostal igelitku od pani riaditeľky a ten zaprial do nového roka ďalšiemu a odovzdal mu darček a tak to išlo ďalej, až mal každý v ruke darček. Ja som dostala: tričko, kuchársku knihu, reflexnú pásku, kabelu. Potom sme zapli projektor, pani riaditeľka si sadla k počítaču a pozerali sme fotky z uplynulého roka a aj staršie. Na tých sme vyzerali všetci mladší a dobre sme sa na tom bavili. Na obed sme mali kapustnicu. Keď sme si pochutili na obede a všetko poupratovali, sadli sme si znovu do rehabky, rozprávali sme sa o Vianociach, o zážitkoch z minulého roka, pozreli sme si ešte nejaké fotky. Bolo to moc fajn. Takto dobre naladení sme vyštartovali do ďalšieho pracovného roka.


Kamilka Sestrienková