Školenie prvej pomoci alebo ako sme sa namiesto pozerania videa chodili von nadýchať vzduchu

  • Vytlačiť

27.5.2016 sme sa všetci zúčastnili školenia prvej pomoci. Do nášho rehabilitačného strediska prišiel ráno pán záchranár. Keď už bolo všetko pripravené, mohli sme vojsť. Vpredu nás čakal pán Halanda aj s Otom (figurína), stoličky boli nachystané ako v kine, vpredu veľké plátno, vzadu projektor. Pán Halanda nám premietal ukážky úrazov, zranení a ich ošetrovanie, k tomu nám všetko vysvetľoval a aj ukázal na Otovi...

Mne sa to veľmi páčilo, len niektoré obrázky a videá som nepozerala, lebo mi z toho nebolo dobre. Niektorí moji kolegovia radšej odišli von na vzduch, lebo im bolo tiež z tých ukážok nevoľno. Nakoniec sme si mohli na Otovi vyskúšať oživovanie – masáž srdca a umelé dýchanie. Pán Halanda nám premietol aj krátky film, kde Mr. Bean poskytoval prvú pomoc, tak sme sa popri vážnych témach aj zasmiali.
Naučili sme sa, že najhoršia prvá pomoc je žiadna. Všetci sa musíme snažiť v prípade potreby urobiť všetko, čo je v našich silách a možnostiach.
Kamilka Sestrienková

Ďakujem skvelému školiteľovi pánovi Halandovi a pánovi Ing. Ševerovi zo spoločnosti Nafta a.s. za zabezpečenie tejto aktivity.
PhDr. Stefi Nováková