Naše prednášky alebo Nové poznanie nás v Dome Svitania alebo Fantázia v pohybe

  • Vytlačiť
Čo?
Tento rok sme sa rozhodli uskutočniť prednášky jednotlivcov o veciach, záľubách, ktoré nás bavia a popri tom sa podeliť s nimi s ostatnými.
Kde?
Naše pripravené prednášky prezentujeme v Dome svitania za pomoci Aničky pred našimi kolegami. Záznam z prednášok bude umiestnený na našej internetovej stránke.
Kedy?
Konajú sa zhruba raz za mesiac, podľa toho, ako rýchlo sa pripravia.
Prečo?
Tieto prednášky sú dobré veci, pri ktorých sa dozvieme niečo nové. Lepšie spoznám kolegu, dozviem sa, aké má záľuby a čo ho baví a ocením, že sa chce sa podeliť s ostatnými.
V Dome Svitania sa učíme komunikovať, prezentovať sa a toto je veľmi dobrá príležitosť. Motiváciou je, že dostaneme peknú vecnú odmenu.
Ako?
Od nového roka nosíme CD s fotkami, USB kľúče a hľadáme na internete veci, ktoré potrebujeme k prednáškam. Naša Anička nám pomáha napísať text, ktorý si pripravujeme sami, pomáha upravovať. Tieto texty sú v ľahko čitateľnom štýle, používame aj vlastné fotky, tie sa poukladajú, spolu s textom sa všetko nacvičí a môžeme ísť na to.Zážitky z mojej prednášky

Už som sa tešila. Nachystala som si svoj text, prichystala som si letáčiky, mapy a fotky, ktoré mi Anička upravila k textu, občerstvenie - cukríky a grécke sušienky. Všetci už na moju prednášku.čakali. Začala som hovoriť, všetci počúvali, Anička premietala fotky, ku ktorým som mala komentár. Veľmi dobre sa prednášalo. Na konci mali ostatní možnosť pýtať sa ma, čo ich zaujímalo. Zožala som úspech, potlesk a peknú vecnú odmenu, ktorá sa mi bude hodiť. Motivovalo ma to, že chalani mali prednášku predo mnou a dostali pekné darčeky. Dúfam, že aj ostatní budú takí smelí a pripravia si prednášku.

Kamilka