Seminár "Cesty k samostatnosti"

  • Vytlačiť

Dňa 15.5.2014 sme sa zúčastnili v Bratislave seminára s názvom Cesty k samostatnosti Seminár bol rozdelený na dve časti: doobeda nám porozprávali o nových kurzoch pre ľudí s postihnutím, ktoré robia vyškolení lektori. Mňa najviac zaujali príbehy a zážitky z kurzov. Napríklad, keď sa učili samostatne nakupovať, najprv nakúpili plný nákupný košík zbytočností, na ktoré ani nemali peniaze. Preto sa museli naučiť najprv plánovať nákup a vedieť správne hospodáriť s peniazmi. 

Hovorili nám aj o vzdelávaní starších osôb. Pamätám si z toho, že vzdelávať a učiť sa treba celý život. Ak sa začnú učiť ľudia veci vo vyššom veku, ide to už ťažšie a majú problém vykonávať niektoré úkony v praxi. Vtedy mi napadlo, že takéto praktické veci sa my všetci v Dome Svitania učíme stále, napríklad, že pri zametaní treba vymiesť aj kúty, nielen stred miestnosti, ďalej na umývanie riadu treba používať teplú vodu a nie studenú, lebo tá riad dobre neumyje. A aj osobná hygiena je dôležitá, to znamená, že po osprchovaní si dám čisté oblečenie, alebo že na návštevu sa čisto oblečiem a pekne upravím.

Okrem týchto zaujímavých prednášok sa mi páčilo aj dobré jedlo a príjemná atmosféra celého seminára. 

Som rád, že nás pani riaditeľka často berie na takéto zaujímavé a poučné prednášky.

Ľubko Jančí