Rehabilitačné stredisko a chránená dielňa

Kategória: Kontakt

Kontakt

Dom Svitania, n.o.900 63 Jakubov 79telefón: +421 905 810 749e-mail: domsvitania@gmail.comriaditeľka n.o.:  Ing. Marta Prochyrováúčet:  SK62 0900 0000 0001 8934 6282 MAPA: