Dom Svitania, n.o.
900 63 Jakubov 79

telefón: +421 905 810 749
e-mail: domsvitania@gmail.com
riaditeľka n.o.:  Ing. Marta Prochyrová
účet:  SK62 0900 0000 0001 8934 6282

MAPA: