Ďakujeme Nadácii VÚB, ktorá nás podporila čiastkou 2.852,- € pre rok 2011 v grantovej schéme pre Nádej.

Image