Rehabilitačné stredisko a chránená dielňa

Kategória: Ďakujeme

Poďakovanie

Ďakujeme odchádzajúcej pani riaditeľke PhDr. Stefi Novákovej za všetku prácu, ktorú vykonala v prospech Domu Svitania počas svojho viac ako…