Ďakujeme spoločnosti IKEA Components s.r.o. za viac ako 20 ročnú podporu a spoluprácu.