Významným partnerom Domu Svitania, n.o. pri poskytovaní služieb zamestnanosti je ÚPSVaR v Malackách, ktorý poskytuje dotácie na podporu zamestnávania občanov s postihnutím v zmysle zákona NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.