5. januára sme sa stretli v Dome Svitania a pri príležitosti sviatku Troch kráľov, nám vdp. Gabriel Kožuch posvätil naše spoločné priestory.

Ďakujeme za spoločne strávený čas a prajeme si vzájomne všetko dobré v novom roku.

Spoločný obed