V Dome Svitania sa snažíme ísť na plné obrátky stále, ale od začiatku októbra vždy ešte pridáme. Aj tento rok to začalo, ako obyčajne, prípravou Dňa otvorených dverí. A po tomto dni odštartoval vianočný kolotoč.

Nielen pred Vianocami sa snažíme udržiavať kontakty s našimi dlhoročnými zákazníkmi a získať aj nejakých nových. Túto významnú úlohu si plníme vyrábaním praktických výrobkov, o ktoré je záujem. Zákazníci majú radi prekvapenia v podobe nových produktov. Aby kupujúci nemuseli zakaždým navštevovať naše pracovisko, prezentujeme sa na rôznych predajoch a podujatiach. Chceme tak byť bližšie našim zákazníkom. Účasťou na akciách sa usilujeme búrať predsudky – meniť názory a postoje na ľudí s postihnutím (myslím si, že sa nám to celkom úspešne darí, ale vždy je čo zlepšovať – postupne smerujeme k inklúzií do spoločnosti). Úspešnej inklúzii predchádza nácvik rôznych praktických činností využiteľných v bežnom živote a to sa u nás v Dome Svitania deje aj prostredníctvom predvianočných prezentácií a predajov. Veľmi náročné je prerozdeliť zamestnancov, to znamená dohodnúť sa, kto pôjde na predaje a kto musí ostať vyrábať ďalšie výrobky. Popri tom príde vždy nejaký hosť – potencionálny kupujúci – pozrieť na náš výrobný proces. Všetky naše aktivity robíme s nadšením, pretože si vážime, že máme prácu. My si uvedomujeme, že na to, aby sme mali prácu, musíme si udržiavať kvalitné výrobky a dobrý prístup. To všetko smeruje k spokojným zákazníkom.
Naše spomínané rôzne prezentačné aktivity sa snažíme priebežne zakomponovať na našu web stránku. V poslednom čase tu nemáme uverejnených veľa nových akcií. Je to dané tým, že sme niekoľkokrát v týždni na rôznych predajoch. Popri tom sa v dielňach snažíme úspešne dokončiť všetky objednávky, aby sme mali do Vianoc všetko splnené. No aj tak sme stihli v Dome Svitania jednu milú akciu a to Mikulášske posedenie a zároveň oslavu troch našich kolegov, ktorí mali v tomto roku 40. Narodeniny. Ale o tom už napísala Kamilka v nasledujúcom článkuJ
Patrícia Bučková