Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za dotáciu vo výške 2 000,- Eur. 

Poskytnutý finančný obnos sme použili na kúpu umývačky riadu a uhradili sme ním časť nájomného.

Dotácie podporujú fungovanie našej neziskovej organizácie. Klientom Domu Svitania tak spoločne s Vami dávame možnosť učiť sa nové veci a zmysluplne tráviť čas.

ĎAKUJEME.

Klienti a zamestnanci Domu Svitania, n.o. v Jakubove