Na Malackej Šošovici nám pani Andrea Rozsárová zo Zohoru darovala výťažok z predaja svojich bezlepkových koláčikov. Veľké ďakujem za nás všetkých z Domu Svitania!