V Malackom hlase 2/2018 vyšiel pekný článok o našom klientovi Domu Svitania Ľubkovi Jančím. So súhlasom autora a redakcie ho uverejňujeme aj na našej stránke. Želáme Ľubkovi veľa úspešných pretekov na bicykli.

Pdf verzia MH 2/2018