Všetci klienti a zamestnanci Domu Svitania, n. o. Jakubov ďakujú za finančný dar, ktorý venovala firma RF, spol. s.r.o. nášmu zariadeniu.

Vďaka patrí všetkým zamestnancom firmy, ktorí svojim finančným príspevkom dňa 26.7.2013 na firemnej oslave SOMMERFEST podporili naše zariadenie v zbierke a v konečnom dôsledku nás podporili čiastkou 550,- €.

Ďakujeme