V nedeľu 12.2.2023 sme boli pozvaní na oslavu 30. výročia založenia občianskeho združenia Svitanie ZPMP – Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Malackách.

Toto združenie založili mamičky, ktoré mali mentálne postihnuté deti so špeciálnymi potrebami. Rozhodli sa, že sa budú stretávať a pomáhať si navzájom. Cieľom bolo tiež spríjemniť týmto deťom voľný čas, pretože v tom čase pre tieto deti ešte neboli špeciálne školy a škôlky.

Združenie ZPMP zastrešuje dve neziskové organizácie – Dom Svitania, n.o. a Vstúpte, n.o.

Pri tejto príležitosti sme sa stretli v Malackách v Kultúrním domečku. Stretnutie otvorili sestry Húškové, ktoré spolu spievali. Pani Nováková porozprávala o vzniku združenia a dôležitých udalostiach. Na pódium pozvala aj bývalého pána primátora RNDr. Jozefa Ondrejku, ktorému poďakovala za pomoc a prejavenú dôveru v začiatkoch organizácie.

Divadlo na Hambálku nám zahralo svoj Ženský zákon. To bolo veľmi milé prekvapenie a toto predstavenie sa mi veľmi páčilo 🙂

Potom bola ešte recepcia s občerstvením a vzájomné rozhovory.

Ďakujeme za spoločne strávený čas.

Paťka

Paťka