Ďakujeme odchádzajúcej pani riaditeľke PhDr. Stefi Novákovej za všetku prácu, ktorú vykonala v prospech Domu Svitania počas svojho viac ako 15-ročného pôsobenia na čele tejto neziskovej organizácie. 

Úprimné poďakovanie patrí aj dlhoročnej ekonómke a asistentke pani Marcelke Janovičovej, ktorá tiež ukončila svoj pracovný vzťah v Dome Svitania, n.o..

Vážime si všetko, čo v prospech Domu Svitania urobili a želáme im pevné zdravie a veľa pracovných úspechov.