Veľké poďakovanie patrí  “Nadácii Pomôže celé Slovensko” za finančný príspevok vo výške 2.000,- € na pracovné uplatnenie mladých ľudí s postihnutím v chránenej dielni.