V Dome Svitania sme privítali vzácnu návštevu z Úradu komisára pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Andrea Pavlik – Timková sa porozprávala s Paťkou o prípravách na Vianoce. Krátka ukážka, nech sa páči: