Vážení kolegovia, milí priatelia,

je tu obdobie, kedy sa mnohí vo Vašom okolí uchádzajú o poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov FO a PO. Sú to Vaše deti v školských a športových kluboch, sú to choré deti v nemocniciach alebo seniori. Je nás veľa, ktorí tieto financie potrebujeme a čakáme na ne.
Ak nemáte dieťa alebo odkázaného seniora, venujte svoj podiel zo zaplatenej dane pre Dom Svitania, n.o. v Jakubove.
Podporujeme občanov s mentálnym postihnutím už dvadsiaty rok a robíme to aj s Vašou pomocou.
Text Vyhlásenia 2016 nájdete na našej web stránke http://www.domsvitania.sk/http://www.domsvitania.sk/wp-content/uploads/2017/03/svitanie-vyhlasenie2016.pdf Akékoľvek info Vám radi poskytneme. Ďakujeme že nám pomáhate 🙂

Za celý kolektív
PhDr. Stefi Nováková
riaditeľka
Dom Svitania, n.o.