Tento rok nám o Veľkej noci prednášal pán kaplán Peter Kizek. Aj keď sa každýkrát rozprávame na rovnakú tému, sú to zaujímavé skutočnosti. Veľkú noc si ľudia pripomínajú a oslavujú každoročne. Rozprávanie pre nás bolo doplnené aj o kreslené videá, ktoré by pochopila aj detská myseľ.

Videá boli zamerané na vzťahy medzi Bohom a ľuďmi, Ježišom a ľuďmi. Ľudia očakávali Mesiáša. Ježiš prišiel na svet. Spolunažíval s vtedajším ľudstvom, učil ich o láske k blížnemu. Pomáhal chorým a trpiacim, uzdravoval ich. Napriek tomuto dobru v kritickej chvíli kričali: „Ukrižuj ho!“ Záleží na tom, či chceme veriť tomu, že Ježiš Kristus nás vykúpil na kríži. Veriť – preniknúť ešte viac do sŕdc. Byť vďačný za tú obeť na kríži. To dobro prevážilo nad zlom.

Prednáška nám pripomenula, že máme myslieť viac na Boha a navštevovať Boží dom. Nielen na Veľkú noc.

Patrícia Bučková