Poďakovanie obci Jakubov za poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 1.000,- € na úpravu priestorov chránenej dielne.
Ďakujeme obecnému zastupiteľstvu a nesmierne si ceníme podporu, vďaka ktorej sa nám podarilo zlepšiť pracovné prostredie chránenej dielne položením nového PVC v priestoroch vstupnej chodby a jedálne.

klienti a zamestnanci
Domu Svitania, n.o.