V dňoch 24.9. – 26.9.2014 sme sa zúčastnili 18. Športovej olympiády ZPMP vo Frýdku – Místku . Organizátorom podujatia bol o Handicap centrum, Škola života, Frýdek – Místek , o. p. s..

Pred začatím olympiády 24. 9. s me navštívili rodné mesto Leoša Janáčka – Hukvaldy . Tu sme navštívili starobylý hrad. Po 17-tej hodine sme odišli do obce Čeladná, kde sme sa ubytovali v hoteli Srdce Beskýd. O 13-tej hodine sme mali spoločný obed. O 14-tej bolo slávnostné privítanie organizátormi olympiády a potom nasledovali športové hry v rôznych disciplínach. Po ukončení bola spoločná večera a diskotéka.

V piatok po raňajkách sme odchádzali z hotela na atletický štadión do Frýdku – Místku . Tu bola o 8:00 prezentácia družstiev, potom nasledovala schôdzka vedúcich družstiev a tanečné vystúpenie. O 9-tej hodine bolo slávnostné zahájenie súťaže, ktorá trvala až do 15-tej hodiny. Súťažilo sa v športových disciplínach: hod kriketkou , štafetový beh 5×80 metrov, preťahovanie lanom, beh na 400 metrov, skok do diaľky, beh na 50 metrov. Naše družstvo sa v disciplíne preťahovanie lanom umiestnilo na 3. mieste. Celkovo sme skončili na krásnom 7. mieste z celkového počtu 19 družstiev.
Domov sme odchádzali plný pekných dojmov a zážitkov. Do Malaciek sme sa vrátili večer trocha unavení, ale spokojní.