Ďakujeme Marcelke Gašparovej, ktorá si na nás našla čas a spríjemnila nám poobedie arteterapiou.

So zavretými očami sme si nakreslili rôzne čiary na papier a potom sme vo vzniknutom „obrázku“ skúšali nájsť nejaký tvar či obrys, ktorý sme potom vymaľovali. Takzvaná „technika voľnej čarbanice“.