Tento týždeň bola na STV1 zverejnená pekná reportáž o Dome Svitania. Tento príbeh je aj o tom, ako a prečo sa ľudia s mentálnym postihnutím dali zaočkovať.