Všetci klienti a zamestnanci Domu Svitania, n. o. Jakubov ďakujú za finančnú pomoc, ktorú venovala firma RF, spol. s.r.o. nášmu zariadeniu.

Vďaka patrí všetkým zamestnancom firmy, ktorí svojim finančným príspevkom na Oslave leta dňa 1.7.2011 podporili naše zariadenie v zbierke a v konečnom dôsledku nás podporili čiastkou 620,- €.

Na zorganizovaní tejto zbierky sa podieľal Dipl.-Ing. Andreas Kaps a Mgr. Monika Havlíková.

Ďakujeme

Marcela Janovičová, Dom Svitania, n. o.

Image