12.jún 2011

Hviezdoslavovo námestie Bratislava

Tak ako každý rok,  12 jún je Dňom krivých zrkadiel. Inak tomu nebolo ani tento rok, celé podujatie zastrešovalo ZPMP v SR s pomocou sponzorov.  Dom Svitania n. o. Jakubov sa taktiež zúčastnil na tejto veľkolepej akcii. Hlavným cieľom  je upozorniť verejnosť na to, že aj ľudia s mentálnym postihnutím a ich rodiny žijú medzi nami a majú právo zúčastňovať sa na živote spoločnosti a žiť plnohodnotný život v rámci ich možností. Cieľ a myšlienka Dňa krivých zrkadiel zostáva stále rovnaká: Sme iní, ale nie horší, chceme žiť s Vami, nie vedľa Vás!   A preto veľkou výzvou, pre nás zdravých ľudí, je bojovať s predsudkami a dávať ľuďom s mentálnym postihnutím čo najviac príležitostí prezentovať sa na verejnosti a tým zabezpečiť ich integráciu, inklúziu do majoritnej spoločnosti.

V nedeľu 12. júna sme vyrazili z Jakubova našim firemným autom o 13.00. hod., bolo nás osem. Nálada bola veselá, rozprávali sme sa o hudbe, včelách, bývaní a živote. Na miesto sme dorazili o 14.00. hod. Začali sme sa rozkladať a robiť si náš stánok k predaju,  pretože našim cieľom bola  aj prezentácia a predaj výrobkov našej chránenej dielne. Oficiálny program začal o 15.00. hod úvodným príhovorom Mgr. Patrície Jariabkovej a našej pani riaditeľky, predsedníčky ZPMP v SR Mgr. Stefi Novákovej. K dobrej nálade prispeli folklórny súbor Javorček a Lipa, Hugo Čávez orchester a mohli sme si do rytmu zabubnovať s Rytmikou. Účasť bola veľmi dobrá, spoločne sa zabávali bežný ľudia a ľudia s mentálnym postihnutím. Bola to ukážka vzájomného spolužitia zdravých ľudí a  ľudí s mentálnym postihnutím.  Aj nášmu stánku sa výborne darilo, jednotlivých  účastníkov sme informovali o našej chránenej dielni a zároveň sme spoločne s našimi klientmi predávali výrobky (pohľadnice, rámiky na fotografie, svietniky, obrusy, rukavice, papuče, myšky…). Na moje prekvapenie sa akcie zúčastnilo veľa zahraničných účastníkov. Predajná akcia trvala do 18.00. hod. Pomaly nastal čas návratu domov, ale ešte sme sa spoločne občerstvili v cukrárni. Každý klient dostal zmrzlinový pohár, spokojnosť bola na každej strane a tak sme sa mohli vrátiť do svojich domovov. Myslím, že to bola príjemne strávená nedeľa v dobrej spoločnosti. Verím, že sa o rok stretneme opäť.

 Image

Image

Image