Informácie o voľnom pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Komplexné riadenie činnosti n.o. pre ľudí s mentálnym postihnutím v súlade s nastavenou dlhodobou víziou a schválenými princípmi, zodpovednosť za hospodárenie organizácie a jej zdrojové zabezpečenie, fundraising, koordinovanie aktivít organizácie v dlhodobom aj krátkodobom horizonte. Zodpovednosť za dodržiavanie všetkých právnych noriem.

Zamestnanecké výhody, benefity

Kreatívna práca, veľa výziev s možnosťou ich naplnenia, selfmanažment, dodatková dovolenka.

Informácie o výberovom konaní

Správna rada Domu Svitania, n.o. bude posudzovať kandidátov na pozíciu riaditeľa n.o. Informáciu o mieste a čase kandidátom oznámi dostatočne vopred.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:  20.1.2018

Požiadavky na zamestnanca


Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: 

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

humanitný smer, ekonómia …

Ostatné znalosti

Microsoft Excel – pokročilý

Microsoft PowerPoint – pokročilý

Microsoft Outlook – pokročilý

Vodičský preukaz B

Počet rokov praxe 4

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Spoľahlivosť, zodpovednosť, kreativita, adaptabilita, schopnosť viesť kolektív, komunikačné a organizačné schopnosti, efektívne využívanie ľudských zdrojov a finančných zdrojov, skúsenosti s propagáciou a fundraisingom, orientácia v legislatíve týkajúcej sa sociálnej oblasti,

Informácie o organizácii


Nezisková organizácia Dom Svitania poskytuje sociálne služby a zamestnávanie pre občanov s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Toho času zamestnáva 16 občanov s postihnutím v riadnom pracovnom pomere v troch chránených dielňach. Okrem práce sa poskytujú klientom služby sociálnej rehabilitácie, t.j. snaha o maximálny rozvoj osobnosti každého z nich, učia sa mnohým sociálnym schopnostiam a zručnostiam, pripravujú sa na samostatný život v chránenom bývaní a na prácu na voľnom trhu práce.

Počet zamestnancov: 24

Adresa spoločnosti:

Dom Svitania, n.o.

Jakubov 79 

900 63 Jakubov

http://www.domsvitania.sk

Kontaktná osoba:

Mgr. Štefánia Nováková

Telefón:

+421905 810 749

E-mail:

domsvitania@stonline.sk