1. Kontaktujte konkrétnu, vybranú chránenú dielňu.

2. Kontaktujte jednu z Agentúr podporovaného zamestnávania, ponúkajú:

  • poradenstvo pri zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím
  • pomoc pri výbere občana so zdravotným postihnutím
  • administratíva a kompletné informácie o možnostiach, povinnostiach a podmienkach zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím

3. Možnosť získania štátnych príspevkov na zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím
V tomto prípade je najvhodnejšie obrátiť sa na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo tiež na agentúru podporovaného zamestnávania.

4. Zamestnaním občana so zdravotným postihnutím sa Vám rozšíria trhy, objem zákazníkov:

  • sociálna zodpovednosť
  • image firmy
  • zvýšite „spoločensky zodpovedné podnikanie (CSR)“ Vašej spoločnosti