Ďakujeme spoločnosti A.S.A. Slovensko za sponzorský dar vo výške 1 000 €, ktorý bol výťažkom z tomboly na večierku pre zamestnancov dňa 11.12.2014.

Peniaze využijeme na nákup materiálu pre kreatívny ateliér a pre chránenú dielňu krajčírsku a kníhviazačskú.

Ďakujeme aj pani Adriane Luknovej, ktorá v tombole vyhrala kávovar a darovala ho Domu Svitania.

Sme radi, že v našej spoločnosti žijú ľudia, ktorí nám venujú nielen materiálnu podporu, ale aj svoje myšlienky a morálnu podporu. Veľmi nám to pomáha a teší nás to.

klienti a zamestnanci Domu Svitania, n. o. Jakubov