Túto vetu hovorí často naša pani riaditeľka. Väčšinou je to veta na záver potom, keď niekomu dlho opisuje, čo Dom Svitania je, kto a ako tam pracuje. Tak to bolo aj s pozvaním nasledujúcich návštev…

26.6.2015 (piatok) Návšteva z Lipky

Prišli o 8.30 v zložení dvaja klienti – Danko a Zolko a zodpovedný personál z danej inštitúcie.
Najprv Ľubko Janči a Vladko Košík prezentovali Dom Svitania v miestnosti rehabilitačné stredisko (kde sa snažíme zlepšovať naše komunikačné schopnosti a vyjadrovať naše názory na rôzne témy a realizujeme spoločné aktivity s našou Aničkou Trnkovou). Kamilka im ukázala našu kuchynku, kde spoločne stolujeme. Tiež nezabudla spomenúť, že v kuchyni má službu jedna kolegyňa a kolega celý týždeň. Plus ešte exteriér (poliať kvety, vyniesť každý štvrtok smetný kôš…)
Nasledovala praktická časť s prehliadkou našich dielní a s ukážkou, ako vyrobiť jednotlivé produkty. Prehliadku mala pod patronátom pani riaditeľka. V kreatívnom ateliéri sa dozvedeli od pani majsterky Márie tajomstvo postupu výroby popraskaného srdiečka, od začiatku až po konečnú úpravu. Niektoré výrobky si hostia mohli aj vlastnoručne vytvoriť a odniesť domov (napríklad srdiečko alebo kvetinku vytvorené servítkovou technikou), pani Mária im to uviedla do finálnej podoby, dala im tam závesku a mašličku . Hostia mali u nás zabezpečený obed. Poobede prišiel k nám do kreatívneho ateliéru Danko, všeličo sa vypytoval a my sme sa pýtali tiež. A zistili sme, že svoju zručnosť, ktorú ukázali výrobou darčekov v Dome Svitania, využívajú na anjelikov z gázy. Danko nám vysvetlil, aký je ich presný výrobný proces. Potom sa prišli rozlúčiť, pretože sa išli pozrieť ešte do Vstúpte a chráneného bývania v Malackách.
Hodnotenie: Veľmi obohacujúca návšteva aj pre nás aj pre nich. Klienti z Lipky sú šikovní, zruční a majú v sebe potenciál. Pre klientov bolo výnimočné vidieť toľko dievčat spolu, pretože v ich zariadení sú len chlapci.

29.6. 2015 Návšteva Prima DSS z Bratislavy a z Adamovských Kochanoviec

O 9:00 prišli dve dámy z DSS Prima z Bratislavy. Dámy museli chvíľku počkať, dali si zatiaľ kávičku, pozreli zbežne dielne a počkali na pani riaditeľku, s ktorou prišla ďalšia návšteva z Adamovských Kochanoviec. Pani riaditeľka povedala pár informácií a zvyšok nechala na Kamilku a Ľubka, nech dokončia prezentovanie. Kamilka a Ľubko sa potom vrátili do dielne. O chvíľu prišli hostia pozrieť výrobné procesy do dielní. Najviac sa im páčilo v kreatívnom ateliéri, kde využili príležitosť urobiť darčeky pre rodinu. Samozrejme nenecháme hostí odísť hladných, nabrali u nás energiu formou chutného obeda, na ďalšiu zaujímavú exkurziu k našim priateľom do Vstúpte. Neodišli bez rozlúčky, prišli nás ešte pozdraviť do dielní. Zobrali si darčeky, ktoré vytvorili pre svojich blízkych.

2.7. 2015 Okoč (pri Veľkom Mederi)

Deň sa začal ako každý iný pracovný, slniečko hrialo. Napriek tomu sme vedeli, že tento deň nebude len taký bežný, ale získa svoju originálnosť príchodom vzácnej návštevy. Naša pani Mária išla do Malaciek pre našich hostí. Návšteva prišla v zložení: 4 klienti – Mirko, Marcel, Ludvik, Terezka a ostatný sprievod a nesmieme zabudnúť pani Zelmanovú, ktorá sprevádzala všetky 3 návštevy a Kamilka ju poznala z Anglicka. Niektorí rozprávali aj po maďarsky. Terezka si vyrobila srdiečko a kvetinku. Veľmi srdeční a empatickí klienti videli, čo robíme, chytili nožničky a kozmickou rýchlosťou začali strihať a krabice sa plnili a plnili. Túto vytrvalosť a húževnatosť získali športom, vraveli nám totiž, že športujú.
Záverečné hodnotenie: Ja si myslím, že to boli Dni otvorených dverí v termínoch 26.6.2015, 29.6. 2015 , 2.7. 2015 v malom ponímaní. To znamená, príprava na 14.10. 2015 – Deň otvorených dverí.
Ďakujeme za podnetné, inšpirujúce dni a do skorého videnia!

Kamilka Sestrienková
Patrícia Bučková