Dňa 7. novembra sa konala v Bratislave „Výročná konferencia OP Ľudské zdroje počas 60. Výročia ESF“. (Inak toto je strašne komplikovaný názov). Zúčastnili sme sa aj my z Domu Svitania: Kamilka, Ľubko, Robko, Lacko a pani riaditeľka. Doobeda vystupovali so svojimi príspevkami rôzni prednášajúci, my sme si zatiaľ rozložili na stoly naše výrobky a predávali sme. Bolo fajn, že sa pri nás zastavovali ľudia a pýtali sa, ako sa máme, ako sa veci, ktoré predávame, vyrábajú a podobne…

Takýto záujem nás vždy poteší. Poobede sme išli na prednášku do takej menšej sály, ani mikrofón tak nebol potrebný. Najprv rečnila naša pani riaditeľka, potom sme dostali slovo my. Začínal Ľubko, pokračovala Kamilka a zakončoval Robko. Všetci sme rozprávali o tom, ako je pre nás dôležité to, že sme zamestnaní, že máme prácu aj plácu a nemusíme len sedieť doma pred televízorom. Po prezentácii bola diskusia, ktorá sa týkala chránených dielní, ako mať lepšie podmienky. Na záver dňa bol nachystaný kultúrny program a občerstvenie.
Bola to vynikajúca akcia, na ktorej sme sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí a zároveň sme sa mohli aj my odprezentovať a porozprávať o nás ostatným.

Kamilka Sestrienková
Ľubomír Jančí